•  This material is protected by cobyright ©  All right reserved

 

Welcome visitor you can log in or create an account

Förvaring av vinylskivor

Vinylskivor skall alltid förvaras stående. Skivor som ligger ner och på varandra, blir lättare skeva och buckliga. Vinylskivor skall inte heller förvaras lutande, utan stående. Skivor som förvaras lutande blir med tiden också skeva. Förvarar man skivor i exempelvis gamla drickabackar så bör man inte låta skivorna luta för mycket.
Vinylskivor bör förvaras i något så när i rumstemperatur, i vilket fall inte för varmt. Så länge man undviker stora och hastiga temperatur variationer så är det inget problem enligt expertisens uppfattning. Man bör undvika minusgrader, då både vinyl och omslag tar stryk, inte minst för att det kan bildas kondens. Miljöer på det yttre spektret (torka/fuktighet) är negativt för vinylskivor. Fukt i dammiga skivspår kan dessutom skapa grogrund för allehanda småkryp och bilda mögel. 

Vinylskivor skall också förvaras dammfritt
. Innerpåsen skall inte vara öppen åt samma håll som ytterkonvolutet. Innerpåsen skall alltid stoppas in i ytterfodralet med öppningen i 90 graders vinkel mot öppningen i ytterfodralet, med innerpåsens öppning uppåt. På så vis förhindrar man  damm, cigarettrök mm att tränga in i skivan.
Sammantaget, förvara skivor stående lodrätt och väl förslutna i torra och rumstempererade utrymmen.

 

 

Log in or create an account

fb iconLog in with Facebook